logo
Chính sách vận chuyển
16-08-2023 | 55 |
Chính sách vận chuyển
Chính sách vận chuyển, giao nhận hàng hóa đối với các đơn hàng phát sinh tại website kissme.com.
Quy định sử dụng sản phẩm
15-07-2023 | 89 |
Quy định sử dụng sản phẩm
Quy định chung về việc đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH TMDV Hòa Phúc.
Chính sách bảo hành, đổi trả
15-07-2023 | 114 |
Chính sách bảo hành, đổi trả
Các quy định về chính sách bảo hành và đổi trả sản phẩm tại Công ty TNHH TMDV Hòa Phúc.
Chính sách bảo mật thông tin
15-07-2023 | 119 |
Chính sách bảo mật thông tin
Công ty TNHH TMDV Hòa Phúc cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng theo chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp và Pháp luật Việt ...
Hướng dẫn thanh toán
15-07-2023 | 99 |
Hướng dẫn thanh toán
Thông tin hướng dẫn khách hàng thanh toán sản phẩm, dịch vụ tại Công ty TNHH TMDV Hòa Phúc.